HOẠT ĐỘNG CỦA VIETRRO

Trước thềm Hội thảo “Bản quyền tác giả Việt Nam - Hàn Quốc 2014”, sáng ngày 29 tháng 5, Văn phòng đại diện Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hiệp hội Quyền

TIN TỨC VỀ BẢN QUYỀN

Ngày 26 tháng 6 năm 2014, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Hiệp hội Tác giả Phi hư cấu Việt Nam - VANFA, nhiệm kỳ I (2014-2019) đã được diễn ra.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Norcode, Hiệp hội Phát triển Bản quyền Na-uy, được thành lập vào ngày 26/10/2007 bởi 5 tổ chức quản lý tập thế là BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco và TONO.

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật, đại diện theo ủy quyền cho các cá nhân, tổ chức trong việc quản lý tập thể quyền sao chép tác phẩm tồn tại dưới dạng ấn phẩm theo quy định của pháp luật, nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, khai thác, sử dụng tác phẩm, phổ biến các giá trị văn hóa, khoa học và nghệ thuật tới công chúng.